Våtrom

I Norge registreres det årlig ca 80.000 vannskader (!) Årsaken til mange av disse skadene skyldes at arbeidene ikke er utført godt nok, eller at materialene som benyttes er for dårlige.

Velg sertifiserte og godkjente håndverkere

Vi i Bach Johansen tar lover og regler på alvor, og stiller strenge krav til egenkontroll og riktig utførelse av arbeider i våtrom. Vi er Godkjent våtromsbedrift og innehar Fagrådet for våtroms sertifikater for ledelse av arbeider, prosjektering og utførelse av arbeider i våtrom.

Vi har både kyndige prosjektledere og dyktige håndverkere som tar seg av alt fra teori og prosjektering til det praktiske rundt din oppussing.
Våre flisleggere og malere samarbeider også tett med rørleggere, elektrikere, snekkere for å kunne tilby deg som kunde et komplett pristilbud på oppussing/renovering/rehabilitering av ditt våtrom.

Membran

Membran er et vanntett sjikt av ett eller flere lag, kombinert med for eksempel priming, glidesjikt eller andre beskyttelsessjikt som hindrer vannet å trenge inn i konstruksjonen.

At membranlaget blir påført riktig er avgjørende for at våtrommet forblir vanntett. For å oppfylle dagens kvalitetskrav skal membranarbeidet være utført etter flere gjeldende spesifikasjoner og krav.

Før membranen påføres må det kontrolleres at våtrommets gulv innehar riktig fall til sluk, og at gjennomføringer er utført i henhold til gjeldende krav.
For gulv må det også velges membran og sluktype som passer overens, slik at forbindelsen mellom dem blir vanntett.

Godkjente våtromsløsninger

Følgende behandlinger er godkjent for våtrom i dag:

GULV
– Homogent vinylbelegg lagt med oppbrett
– Heterogent vinylbelegg lagt med oppbrett
– Smøremembran og gulvfliser
– Banemembran og gulvfliser
– Membran og epoxybelegg

VEGG
– Veggvinyl
– Malingssystem (fra Jotun eller tilsv.)
– Smøremembran og veggfliser
– Banemembran og veggfliser
– Baderomsplater (FiboTrespo eller tilsv.)